Language
 
 
A- A A+

शीर्षक

यवतमाळ जिल्हयात किटकनाशकाची फवारणी करतांना शेतकरी/शेतमंजुर यांना झालेली विषबाधा व काहीचा मृत्यू याप्रकरणी विशेष तपासणी पथकाचा अहवाल

विभागाचे नाव

कृषि व पदुम विभाग

वर्ष

२०१८

लिंक

https://agri.maharashtra.gov.in/Sitemap/agri/pdf/SIT_REPORT_03_02_2018.pdf

भाषा

मराठी

प्रकार

Portable Document Format